“”

“Zakaj nam vele Picoki ...”

Otvoreno pismo HAZUD-a i oštećenika RBA

Posted by on tra. 27th, 2016 and filed under OSTALO, VIJESTI. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

HAZUD - djurok.comPoštovani

Za dan 28. travanj 2016. godine Općinski sud u Koprivnici  po sutkinji Vlatki Ljepojević-Novak  odredilo je deložaciju gospođe  Anice Benčak u predmetu  Ovr 604/13. Anica Benčak dužnik je austrijske RBA zadruge za koje je temeljem više akata i Zakona utvrđeno da su na području Republike Hrvatske poslovale protivno zakonima RH a što posljedično uzrokuje ništetnost ugovora o kreditu i javnobilježničkih akata sklopljenih u svezi sa istim.

O ništetnosti, nepoštenosti i nezakonitosti tih pravno-financijskih poslova na području Republike Hrvatske očitovali su se više puta, javno, bivši ministri financija Slavko Linić i Boris Lalovac, njihovi pomoćnici (Branko Šegon), mnogi drugi ministri,  ali i svi saborski zastupnici Sabora RH usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o potrošačkom kreditiranju (NN 102) koji je stupio na snagu 30. rujna 2015. godine. Jednako tako promijenjene su i neke odredbe u posljednjem  Ovršnom zakonu pa su u članku 65. Ovršnog zakona sadržani propisi kojima se omogućuje odgoda ovrhe, a ujedno s tim i deložacija građana za vrijeme dok traju parnične radnje ili neke druge radnje  u kojima građani dokazuju ništetnost, neosnovanost ovrhe, odnosno počinjenje nekog kaznenog djela od strane ovrhovoditelja.

Sudovi Republike Hrvatske  i suci koji ureduju u ovršnim predmetima ne primjenjuju navedene propise.

Iako bi ovršenike trebali štititi navedeni zakoni, naročito odredbe sadržane u čl. 65. Ovršnog zakona kojim su propisani uvjeti za donošenje Rješenja o odgodi ovrhe, takva Rješenja se donose rijetko, ili gotovo nikada. Ne donose se niti privremene mjere o zabrani zapljene novčanih sredstava ili se iste donose mjesecima pa i godinama prekasno.   Nadalje, Ustav RH  propisuje zakonito postupanje sudaca i sudova, Ustav RH nalaže primjenu zakona u sudskim odlukama, zaštitu građana RH kao i zaštitu njihovog vlasništva.   Proizlazi li iz toga da imenovana sutkinja i drugi suci koji postupaju na jednak način ne poštuju zakone Republike Hrvatske i Ustav RH?

Gdja Anica Benčak, ovršenik u postupku Ovr 604/13 pred Općinskim sudom u Koprivnici,  koji ovršni postupak je pokrenuo ovrhovoditelj RBA po punomoćniku odvjetnici Verici Šuster u navedenom postupku učinila je sve potrebne radnje koje propisuje zakon. Podigla je tužbu radi ništetnosti  ugovora o kreditu i javnobilježničkih akata, a nakon podizanja tužbe podnijela je u istom ovršnom postupku Prijedlog za odgodu ovrhe na temelju navedenih propisa.  Osim toga, sudovi bi i sami morali paziti na ništetnost određenih akata po službenoj dužnosti (tako propisuje zakon), no od svega toga ništa. Sutkinja Ljepojević-Novak odbila je Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe i odredila deložaciju za dan 28. travnja 2016. godine u 8,30 minuta.  I nije jedina.  Velik broj sudaca u RH  ne primjenjuje zakonske odredbe koje su usvojene radi zaštite ovršenika, a određeno je niz deložacija diljem zemlje.

Čemu onda služe zakoni? Čemu služi Ustav? Zar su građani apsolutno bez pravne zaštite, nezaštićeni, prisiljeni se samoorganizirati i sami braniti? 

I Europski sud pravde u Luxembourgu, u postupku rješavanja prethodnog pitanja donio je odluku po pitanju kredita sklopljenih sa nelegalnim kreditorima. Utvrdio je da su isti nelegalni, nezakoniti, nepošteni…. Na temelju takve odluke Europskog suda pravde, čija odluka je mjerodavna i za Republiku Hrvatsku, mađarski premijer Orban donio je odluku da se takvi ugovori ponište a građanima skine uteg bezakonja s vrata. U Hrvatskoj građanima ne stoji oko vrata samo uteg, građani su na pragu suicida, bez ikakve pravne zaštite, bez mogućnosti da bilo kome i pred bilo kojom institucijom u Hrvatskoj dokažu svoje pravo zajamčeno zakonima i Ustavom. Građane RH ne samo da ne žele saslušati u institucijama koje građani plaćaju i čiji je posao štititi građane, već su i progonjeni od tih istih institucija, financijski uništeni, nezaštićeni, dok se istovremeno na hrvatskom tlu štite oni koji bi trebali upravo odgovarati pred tim istim zakonom radi kršenja gomile propisa; od obavljanja neregistrirane djelatnosti na području RH, nepostojanje podružnice za vrijeme obavljanja financijskog poslovanja u Hrvatskoj, neprijavljenih ugovora i nepostojanje dozvole za rad,  radi sklapanja ugovora u kojem poslu tijekom ovjere uopće druga strana nije bila prisutna, radi pranja novca, kršenja deviznog zakona, i kršenja tridesetak drugih zakona i propisa… i na kraju, radi nepoštivanja odredbi Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, Ovršnog zakona, Zakona o obveznim odnosima…pa i Europskih Direktiva koje su zadužile Republiku Hrvatsku da sama najbolje procijeni koji propis će zaštititi  građane RH  i pružiti im adekvatnu pravnu zaštitu.

Ovakvim postupanjem  suci su preuzeli ulogu egzekutora, izvršitelja i dovršitelja kriminalnih radnji koje su započele austrijske zadruge i nelegalni kreditni uredi U Hrvatskoj?

A tko će zaštititi građane?

U slučaju da se deložacija gdje Anice Benčić doista i provede,  suprotno svim propisima i zakonima i suprotno Ustavu RH, i u slučaju da se nastave provoditi i druge deložacije po jednakim osnovama,  tada će oštećenici – žrtve nelegalnog financijskog poslovanja na području Republike Hrvatske biti prisiljeni potražiti pravnu zaštitu pred europskim i međunarodnim tijelima, te će morati obavijestiti Europsku Komisiju i Europski Parlament kao  i strane medije o izostanku pravne zaštite hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj a što dovodi do potpunog sloma pravnog sustava u RH.  Istovremeno će zatražiti od Europske Komisije da se nad radom  hrvatskog  pravosuđa  uvede nadzor i kontrola,  koja je u Hrvatskoj potpuno izostala.

HAZUD I OŠTEĆENICI RBA AUSTRIJSKIH ZADRUGA (www.hazud.hr)

SLUŠAJTE BRANITELJSKI RADIO RH